KATALÓG FIRIEM, VÝROBKOV A SLUŽIEB

  Rozšírené hľadanie
Obsah > Obchod a predaj > Technika > Tepelná technika >

Kotly a kotolne


FIRMY

ABC PLYN, spol. s r.o., Martin

Predaj plynových kotlov, sporákov, sanitárnej techniky, servis plynových zariadení, vypracovanie projektovej dokumentácie

AMIS Poprad, s.r.o., Poprad

Výroba kondenzačných ekonomizérov ich projektovanie a inštalácie v plynových kotolniach

ARMAT TRADE s.r.o., Humenné

Predaj kotlov, armatúr, radiátorov, čerpadiel, termostatických ventilov, ohrievačov vody, tepelnoizolačných materiálov, vodovodných batérií, sprchovacích kútov

ARMAT, s.r.o., Žilina

Predaj výrobkov v oblasti voda, kúrenie, plyn a záhradný program - sanita, vodomery, radiátory, kotle, rozvody, čerpadlá

ASV THERM s.r.o., Bratislava

Plynoinštalatérstvo, vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo. Dodávka a montáž plynovej kotolne vrátane vyregulovania vykurovacieho systému

B.E.C., s. r. o., Ružomberok

Komplexný inžiniering a manažment projektov a zariadení na výrobu a využitie tepelnej energie. Výstavba a rekonštrukcie kotlov na zemný plyn, drevný odpad a biomasu, výstavba parných turbín, revízie

BALOG s.r.o., Košice

Predaj a servis plynospotrebičov - kotlov, sporákov, náhradných dielov. Prietokové ohrievače, topidlá, zásobníkové ohrievače plynové, elektrické, kondenzačné kotle, solár

BELUMI - PUMPY, s.r.o., Nové Zámky

Predaj a montáž čerpacej techniky, armatúr, vykurovacej techniky, plynových kotlov, elektrických pohonov, tlakových a expanzných nádob

BERGEN SK, s.r.o., Nemšová

Kondenzačné kotly, bojlery, termostaty

BioEkoTerm s.r.o., Závadka nad Hronom

Predaj kotlov na biomasu a na drevnú štiepku. Výroba a predaj energetickej a technologickej štiepky

BKB - Centrum, s.r.o., Ohrady

Predaj, montáž, servis, revízie: ústredné kúrenie, voda, plyn, kotly, bojlery, kachle, radiátory, čerpadlá, batérie, zavlažovacia technika, podlahové kúrenie. Zemné práce, prevŕtanie ciest

BOSTON, s.r.o., Považská Bystrica

Dodávky a výstavba - kotolne, kotly na biomasu (pelety), na plyn

ČKD DUKLA, Montáže s.r.o., Žilina

Služby v oblasti energetiky a teplárenstva. Poradenstvo, projektovanie, spracovanie energetických auditov a štúdií, dodávka, montáž, opravy kotlov, potrubných rozvodov, hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav a termostatizácia

DANAGRA s.r.o., Bratislava 2-Ružinov

Predaj strojov, zariadení a techniky pre rastlinnú a živočíšnu výrobu. Predaj kotlov na biomasu, kompostovačov, štiepkovačov, bioplynových staníc

DATATHERM, spol. s r.o., Teplička nad Váhom

Biomasové kotlové systémy JUSTSEN, špeciálne riadiace systémy pre biomasové technológie, MaR, riadenie kotolní, inteligentných budov, OST, projekcia, dodávka, montáž, servis

Deltastav, s.r.o., Žilina

Predaj stavebného materiálu pre vodu, plyn, kúrenie a vzduchotechniku. Predaj splyňovacích kotlov na drevo a pelety, kotlov na uhlie

DOLNY TECHNIC, s.r.o., Prešov

Vyvíjače pary, parné kotle, žehliace lisy, žehliace stoly, odsávacie zariadenia, podlepovacie lisy, náhradné diely

DUOS-Chem, spol. s r.o., Bratislava

Dodávka, údržba, opravy a servis zariadenia kotolní a úpravovní vody, rozvodov ústredného kúrenia

Dušan Jaššo - ELEKTRO - PLYN - VODA, Kysucké Nové Mesto

Zabezpečujeme plynoinštalácie, elektroinštalácie, vodoinštalácie. Predaj, montáž, záručný a pozáručný servis, odborné skúšky, oprava a čistenie elektro a plynospotrebičov

Dušan Kozma-GASKO, Prešov

Dodávka a montáž - tepelná technika, plyn, kúrenie, para, ZTI, stlačený vzduch, chladenie, požiarne rozvody, nerez

Dušan Monček OSČ, Prievidza

Kotle, ohrievače vody, radiátory, podlahové kúrenie, ventily, pákové batérie, tepelné izolácie, rozvody, kanalizácia, čerpadlá pre dom a záhradu, priemyselné armatúry

ECO-ENERGO, Košice

Alternatívna energetika a poradenstvo v oblasti energetiky. Predaj a montáž splyňovacích kotlov, solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel, regulácie TÚV

Ekol, spol. s r.o., organizačná zložka zahraničnej osoby, Martin

Dodávky a servis parných a spaľovacích turbín a náhradných dielov, inžinierske služby v energetike

ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Banská Bystrica

Dodávky a montáž meračov tepla, vykurovacej techniky, kotlov

EnergoInvest s.r.o., Prievidza

Projektová dokumentácia kotolní a vykurovacích systémov. Kúrenárske, elektroinštalačné, vodoinštalačné, kanalizačné práce, revízie el. zariadení. Montáž slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel, riadiacich systémov kotolní, vzduchotechniky, meračov tepla

ENERGYCO, s.r.o., Rožňava

Montáž, opravy, skúšky tlakových, plynových a zdvíhacích zariadení, parných a plynových turbín. Montáž, demontáž technologických zariadení, potrubí a oceľových konštrukcií. Predaj kotlov, strojov a prístrojov, hutného materiálu. Filtrácia olejov

Enviteam, spol. s r.o., Vysoká pri Morave

Konštrukcia, výroba a dodávka spaľovacích zariadení na ochranu ovzdušia, konštrukcia, výroba a dodávka kvapalinových kotlov na organické teplonosné médiá

Euros, s.r.o., Žilina

Dodávka a montáž riadiacich systémov pre plynové kotolne, výmenníkové stanice, vzduchotechnické a klimatizačné jednotky, vrátane dispečingov, dodávka technologických celkov, elektroinštalácie

FANKLIMA s.r.o., Bernolákovo

Klimatizačné a chladiace systémy pre veľké objekty, rodinné domy, kancelárie. Vzduchotechnika, tepelné čerpadlá, chladiaca a klimatizačná technika, tepelné čerpadlá a plynové kotly. Dodávka, servis

FINTA, s.r.o., Veľký Kýr

Predaj a servis čerpacej techniky, dodávky prečerpávacích zariadení splaškových a odpadových vôd, domácich vodární, meracej a regulačnej techniky. Výroba automatických tlakových staníc, výroba a dodávka kompletných pracovísk pre testovanie čerpadiel.Predaj kotlov

František Csóka - FEROTHERM, Bratislava - Ružinov

Montáž kúrenia, plynu, podlahového vykurovania, zariadení na úpravu vody. Predaj a montáž kotlov

František Ružička MONTÁŽ TZB, Nové Zámky

Predaj a montáž solárnych panelov, tepelných čerpadiel, kotlov, radiátorov a podlahového kúrenia. Montáž vody, plynu a kúrenia. Montáž solárnych panelov, inštalatérske a kúrenárske práce. Čistenie, servis a oprava kotlov. Čistenie odpadov a potrubí

GALLO, s.r.o., Trenčianska Teplá

Drevovýroba a stavby z dreva, dodávka a montáž strešných okien a krytín, kotlov a ústredného kúrenia, tesárske, pokrývačské, klampiarske práce, stavebné stolárstvo

GARANT MARTIN, spol. s r.o., Martin

Predaj parných generátorov, vyvíjačov pary, parných kotlov, kotlov na ohrev termálneho oleja, úpravní vody, dávkovacích čerpadiel chemikálií, nerezových a oceľových nádrží, chémie na odvápnenie kotlov a výmenníkov tepla, chémie na doúpravu vody

GAS Trade, s.r.o., Stará Turá

Predaj meracej a regulačnej techniky s dôrazom na oblasť plynárenstva, predaj a rekonštrukcia regulačných staníc plynu, výstavba plynovodov a staníc katódovej ochrany, výstavba plynových kotolní

Granit Prešov, s.r.o., Prešov

Veľkoobchod a maloobchod tovaru v oblasti plynofikácie, vodovodov a kúrenia. Panelové radiátory, kotle na tuhé palivo

GREGOR a spol., s.r.o., Bratislava 2

Dodávka drevoobrábacích a čalúnnických strojov, sušiarní, kotolní, striekacích kabín, moridiel, farieb, príslušenstva

HERZ, spol. s r.o., Bratislava

Dodávky produktov pre systémy vykurovania, chladenia a pitnej vody. Termostatické hlavice, ventily a pripájacie sústavy, potrubné armatúry, kotly na spaľovanie biomasy, solárne systémy

HORIA, spol. s r.o., Banská Bystrica

Predaj plynových kondenzačných a pretlakových kotlov, teplovzdušných generátorov, bojlerov, digitálnych a mechanických termostatov, priamoohrevných zásobníkov vody

HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o., Žilina

Ponuka ventilátorov, filtračných materiálov, centrálnych vysávačov, vykurovacích telies, sanitárnej keramiky, personálnej hygieny

Imrich Füle FIVOKU, Malinovo

Montáž, opravy, údržba a servis ústredného kúrenia a sanitnej inštalácie, výmenníkových staníc a kotolní. Dodávky výmenníkových staníc, zámočnícke práce

Ing. Igor Cesnek INGSTAV, Prievidza

Vybavenie kúpeľní, tepelná technika - predaj

Ing. Ivan Králik UNI CENTER, Bratislava 214

Predaj plynových kotlov

Ing. Ján Kráľ - TECHNOSYSTEM, Prievidza

Predaj pecí, krbových vložiek a kotlov na ekologické palivo

Ing. Ladislav Kende - GASTEST-KONŠTRUKTA, Košice

Montáž plynovodov, regulačných staníc a kotolní, kúrenie, revízie, alternatívne zdroje energie

Ing. Martin Mokráň - LAKUR, Bánovce nad Bebravou

Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Poradenstvo v oblasti znižovania nákladov na vykurovanie. Predaj vykurovacej a tepelnej techniky, dodávky biomasy na kúrenie

Ing. Rudolf Škovira - TATRAGAS, Svit

Veľkoobchod a maloobchod plynových spotrebičov, elektrických spotrebičov a spotrebičov na tuhé palivo, čerpadiel, radiátorov

Ing. Stanislav Kramara - DREVOPLYN, Bytča

Predaj, montáž a servis kotlov na splyňovanie dreva, laminátových kotlov, kotlov na piliny a štiepky, panelových radiátorov

INKUR, s.r.o., Martin

Vodokurenárske centrum - kotly - plynové, liatinové, plechové, elektrické a kombinované bojlery, radiátory, čerpadlá a vodárne, izolácie, lepidlá, vane, umývadlá, WC, kúpeľňový nábytok a zrkadlá, kuchynské drezy a digestory

INŠTALCOMP, s.r.o., Bardejov

Vykurovanie, zdravotechnika, plynofikácia. Návrhy, projekty, poradenstvo, rozpočty, realizácia, montáž, servis

ISENG - MONT, s.r.o., Levice

Služby v oblasti energetiky pre komunálnu a priemyselnú sféru. Inžiniering, výroba, montáž, opravy, revízie. Dodávky kotolní na spaľovanie biomasy

ISTROENERGO GROUP, a.s., Levice

Projekčná, poradenská a inžiniersko-dodavateľská činnosť v oblasti energetických zariadení - kotle, kogeneračné jednotky, ekologizácia, rekonštrukcie energetických celkov

Ivan Maas - ISPROTEL, Rovinka

Predaj a servis kotlov, prietokových ohrievačov, solárnej techniky, tepelných čerpadiel. Predaj varnej a bielej techniky, dverí, parkiet, vstavaných skríň

Ján Chovan - A-J KRBY KOMÁRNO, Komárno

Maloobchodná predajňa. Krbové kachle, krbové vložky, splynovacie kotle, kotle na drevo, kotle na pelety, sporáky, predaj palív

Ján Moňak KOVOMIX, Trebišov

Maloobchodný predaj kompletného vodoinštalačného, kúrenárskeho a sanitárneho tovaru. Kotle, čerpadlá, domáce vodárne, sanitárna keramika, sprchové kúty, vane, radiátory, ohrievače vody, batérie

Július Lacko - LADAN, Horna Štubna

Výroba a predaj ekologických splyňovacích kotlov na drevo a drevnú hmotu

KOVO spol. s r.o., Raslavice

Výroba paletizačnej techniky, kotlov, pletivových pascí, záhradníckých potrieb, tvarové rezanie CNC plazmou

Marek Matej - P L Y N O M A, Prešov

Projekcia v oblasti plynofikácie, ústredného kúrenia. Montáž rozvodov ústredného kúrenia, vody, kanalizácie. Predaj kotlov, sporákov, ohrievačov

Marián Hovorka - MH Centrum, Trnava

Plynové kotly, ohrievače vody, plynové sporáky, plynové kachle, vane, sprchové kúty, umývadlá, WC misy, bidety, vodovodné batérie, radiátory, čerpadlá, expanzomaty, ventily, potrubia

Meta-Gas Galanta, Galanta

Veľkoobchod a maloobchod s plynovými spotrebičmi. Predaj kotlov, kachlí, sporákov, ohrievačov

Mikuláš Truchan - CRYOMONT, Sačurov

Montáž, údržba a opravy rozvodov technických plynov, tlakových nádob, tlakových staníc

Miroslav Ondruš - AMPO, Žilina

Revízie, montáž servis plynových horákov a zariadení, montáž, oprava, údržba vyhrievacích elektrických zariadení a výroba rozvádzačov, revízia elektrických zariadení

Monika Koteková - HEAT, Žilina

Predaj, montáž a servis krbov, kachlí, komínov. Komínové príslušenstvo, krbopece a kachľové pece na drevo, pece na pelety, prenosné keramické sporáky, kotle na tuhé palivá, krbové vložky

MORUS - STAVEBNINY, Ružomberok

Stavebné a rekonštrukčné práce, izolácie striech a zateplenie objektov, realizácia kotolní, sanácie. Štúdio farieb a omietok, predaj kotlov. Prenájom stavebných strojov a zariadení

MPM, s.r.o., Žilina

Stavebno-montážne práce, stavebná, montážna a servisná činnosť, meranie a regulácia, umelecké spracovanie kovov, predaj a servis kotlov, revízie, predaj zariadenia na snímanie a vyhodnocovanie havarijných stavov

MS Servis, Trnava

Komplexné služby v oblasti klimatizácií a chladenia, vzduchotechniky, kúrenia, merania, regulácie a čerpacej techniky

NOVAK - Ing. Jozef Novák, Pezinok

Predaj a inštalácia vykurovacích systémov do rodinných domov a prevádzkových budov. Kotolne, čerpadlá, solárne systémy, konvektory. Projekčná a realizačná činnosť

Peter Maráček - VODPLAST, Piešťany

Predaj tepelnej a systémovej techniky, čerpadiel a kompresorov. Vybavenie kúpeľní. Montáž a servis plynových spotrebičov a kotlov. Revízie

Peter Szilvási - DIVASI, Galanta

Dodávky a realizácia solárnych systémov, vykurovania, kotolní. Rozvody zdravotechniky, kanalizačné práce, betónové podlahy

Priemto - Ladislav Tabačik, Žilina

Priemyselný a železiarsky tovar - vane, sprchovacie kúty, rebríky, murárske náradie, pletivo, klince, bojlery, kotle, sporáky, elektrické ručné náradie

PROCOM, spol. s.r.o., Bratislava 37

Vykurovacia technika: nástenné plynové kotle, kondenzačné plynové kotle, zásobníky teplej úžitkovej vody

Promont, spol. s r.o. Prešov, Prešov

Dodávky a montáž plynových spotrebičov, ústredného vykurovania, solárnych zariadení, plynových rozvodov, priemyselných rozvodov pary, kotolní

R.A.S., s.r.o., Sveržov, Bardejov

Predaj - kotly, radiátory, solárne systémy, čerpadlá, ohrievače, plynové zariadenia, sanita. Veľkoobchod, maloobchod

RACEN, spol. s r.o., Pieštany

Projektová a inžinierska činnosť vo výstavbe (zdroje tepla, vykurovanie, komplexné stavebné projekty), dodávky technologických zariadení a vykurovacích sústav

SAKMONT s.r.o. Snina, Bratislava

Dodávateľ kotolní, technológií vykurovania, výmenníkových staníc, vetrania a klimatizácie, chladiacich systémov, merania a regulácie, optimalizácie energetických systémov a sústav

SEA SK spol. s r.o., Prievidza

Dodávky stavieb a technológií kotolní, dodávky a montáže plynovodov, technologických rozvodov, kotlov pre výrobu vysokotlakej pary. Odprášenie uhoľných kotlov, ekologizácia úpravy uhoľných kotlov, meranie spalín

Sestav s.r.o., Ilava

Stavby, prestavby, modernizácie, rekonštrukcie, stavebné práce na kľúč, stavebný, železiarsky a inštalačný materiál, náradie pre kutilov i profesionálov a dopravu materiálu + vykládku hydraul. rukou

SIMTEC, spol. s r.o., Bratislava

Revízie, skúšky a servis vykurovacej technológie značky Viessmann, výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody. Predaj kotlov

SLOVMONT, družstvo, Ružomberok, Ružomberok

Dodávka a montáž ústredného kúrenia, výmenníkových staníc tepla, horúcovodov, parovodov, plynové inštalácie, zváranie v ochrannej atmosfére, zváranie plastov

Stanislav Smolinský - S - TERM, Bratislava

Predaj a servis plynových kotlov, zásobníkov vody, solárnych systémov, prietokových ohrievačov

STAVIMEX Slovakia, a.s., Bratislava

Predaj kotlov a tepelnej techniky, montáž a servis technologických celkov kotolní, výroba vzduchotechnických potrubí a príslušenstva, kovovýroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení. Predaj vysávačov Ruwac a Ruvatic

Sterad, Košice

Predaj vykurovacej techniky, kúrenárskych a vodárenských rozvodov, sanity a odpadových systémov

STYK SERVIS,s.r.o., Banská Bystrica

Realizácie rozvodov plynu a regulačných staníc plynu, vodoinštalačné a kúrenárske práce, servis a údržba plynových zariadení. Predaj plynových kotlov, horákov, sporákov, zdravotechnického materiálu

Ta&De, s.r.o., Martin

Výroba a predaj biopalív - drevené pelety, drevené brikety, drevené uhlie bukové, palivové drevo, triesky. Predaj kotlov na drevené a alternatívne pelety

TECHSYS, s.r.o., Nitra

Dodávky kotolní, technológií vykurovania, výmenníkových staníc, vetrania a klimatizácie, chladiacich systémov, merania a regulácie, elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov

TERMOS - Jozef Poľacký, Trebišov

Servisné služby, plynofikácia, montáž a rekonštrukcia kotolní a energetických zdrojov, revízne práce pre prevádzkovateľov energetických zariadení. Maloobchodný a veľkoobchodný predaj plynových spotrebičov a kúrenárskej techniky

THERMOCENTRUM, s.r.o., Piešťany

Dodávka a montáž ústredného a podlahového vykurovania. Dodávka kotlov a rozvodov, plynofikácia objektov

THERMONA SLOVAKIA s.r.o., Ivanka pri Dunaji

Výroba a predaj závesných, kondenzačných, stacionárnych kotlov, elektrokotlov, prietokových ohrievačov

TMS - MONTYS s.r.o., Ivanka pri Dunaji

Kotly, vykurovacie telesá, sanita, ohrievače vody, čerpadlá, inštalačný materiál, regulácia, stavebná chémia. Zoznam predajcov

TOTTI spol. s.r.o., Senec

Predaj, servis, montáž plynových a elektrických kotlov, bojlerov, prietokových ohrievačov. Opravy elektrokotlov, elektroinštalačné práce, revízie plynových a elektrických zariadení

TRIANGEL, s.r.o., Bratislava 2

Predaj, montáž a servis kotlov, kotolní a klimatizácií

TURČEK - plynové infražiariče, s.r.o., Nitra

Infražiariče, kúrenie, teplofikácia, kotolne, haly-vykurovanie, plynové rozvody. Prenájom pracovných plošín. Predaj fasádnych lamiel z minerálnej vlny

UNITHERM spol. s r.o., Dolný Kubín

Vykurovanie - podlahové, radiátorové, solárne, tepelné izolácie, ekologické kotle

UNIVENTA, s.r.o., Dolný Kubín

Výroba a predaj podlahových konvektorov. Podlahové vykurovanie, stenové vykurovanie, solárne kolektory, tepelné čerpadlá, kondenzačné kotle, plynové kotle, prietokové ohrievače, kanalizačné systémy

UNIVIS, s.r.o., Bratislava

Veľkoobchod, maloobchod, predaj, servis: vykurovacia a regulačná technika, závesné kondenzačné kotly, slnečné kolektory, plynové infražiariče a teplovzdušné generátory, produkty na úpravu vody

Vaillant Centrum Bratislava, Bratislava

Zastúpenie nemeckej firmy na výrobu vykurovacej techniky - dovoz, predaj, školenia, projekcia, Vaillant centrá na Slovensku

Viessmann, s.r.o., Bratislava

Výroba a dodávky vykurovacej techniky

VINTEKO, spol. s r.o., Telince

Predaj viničných sadeníc a ekologických kotlov Verner

Vykurovacia technika centrum Košice s.r.o., Košice

Poradenstvo, servis a montáž vykurovacej techniky, centrálnych vysávačov, slnečných kolektorov, podlahového a radiátorového vykurovania

ZEMPLÍN, s.r.o., Humenné

Veľkoobchod a maloobchod - spojovací materiál, kuchynské sporáky, kotly, krbové kachle, obalový materiál, pletivá

Užitočné stránky:
Ponuky.sk - to sú tisícky aktuálnych pracovných ponúk skutočne pre každého. V čase krízy sa odporúča investovať do nehnuteľností. Sledujte ich na realitnom serveri Real. Kupujete auto či motorku? Nezabudnite sa pozrieť aj na Autoburzu! Poznáte najlepšie stránky na slovenskom internete? Objavte ich s portálom Best.sk!

Copyright © ABC.sk