KATALÓG FIRIEM, VÝROBKOV A SLUŽIEB

  Rozšírené hľadanie
Obsah > Služby >

Administratívne a účtovnícke služby

PODKATEGÓRIE

Správa a archivácia dokumentov

Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd


FIRMY

ALS Consulting, s.r.o., Žilina

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd, personalistika, spracovanie daňových priznaní

4E, s.r.o., Žilina

Finančné a účtovné služby, hĺbková kontrola ekonomiky, konzultačné služby

ADCOM, s.r.o., Čadca

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby

Adrian Križan - A-SERVIS, Bratislava - Ružinov

Spracovávanie dokladov súvisiacich s Intrastat-SK, odborné colné poradenstvo, colná deklarácia, zastupovanie v colnom konaní

AKONTA, s.r.o., Detva

Komplexné účtovné služby pre fyzické a právnické osoby

ALFA - AUDIT, spol. s r.o., Trenčín

Audítorské služby, spracovanie ekonomických agiend a evidencií, daňové poradenstvo, znalectvo

ARCHIRO, s.r.o., Košice

Archivačné služby - dlhodobá úschova a spracovanie registratúry, preberanie, evidovanie, usporiadanie, uloženie, využívanie a vyraďovanie písomností, zabezpečenie odvozu písomností na miesto uloženia a do štátneho archívu

ASKARA, s.r.o., Komárno

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, daňové poradenstvo

Aspan, s.r.o., Bratislava

Personálna a pracovná agentúra, ponuka brigádnikov - upratovacie a administratívne práce, prekladateľské a tlmočnícke služby, sťahovanie nábytku, pomocné práce v sklade, reklamné práce, pomocné stavebné a maliarske práce

AUDIT CENTRE, s.r.o., Bratislava

Komplexné služby v oblasti auditu, účtovníctva a poradenstva

BILANX Slovakia s.r.o., Bratislava

Pôsobíme na trhu 18 rokov a pre našich klientov poskytujeme účtovné služby komplexne. Spracovávame účtovníctvo a mzdy aj cez vzdialený prístup v softvérovom prostredí klienta. Samozrejmosťou je zastupovanie klientov na úradoch.Komunikujeme v Aj a Nj.

Bulitrade s.r.o., Bratislava

Štatistické spracovanie dát, prieskumy, vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo, predaj výpočtovej techniky a software

Contract Administration (Slovakia), s.r.o., Bratislava

Outsourcingové služby, vedenie účtovníctva, vedenie miezd a riadenie ľudských zdrojov, poskytujeme komplexnú prácu účtovného oddelenia, sprostredkovanie pracovných povolení pre cudzích štátnych príslušníkov, daňové poradenstvo

CS TOP CASSOVIA, s.r.o., Košice

Dodávky ekonomického softvéru. Služby v oblasti správy firemných informácií - správa registratúry, systém pre správu dokumentácie, riadenie dokumentov. Predaj registračných pokladníc

DTA, spol. s r.o., Bratislava 29

Vedenie účtovnej agendy, spracovanie miezd, služby ekonomického zamerania

Elanor Slovakia, spol. s r.o., Bratislava

Dodávateľ systému pre mzdy a personalistiku, poskytovateľ mzdového outsourcingu

FAMER, s.r.o., Zlaté moravce

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdy a personalistika

Gejza Földi - ASD, Levice

Vedenie a spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy, rekonštrukcia účtovníctva za predchádzajúce obdobia

HRman, s.r.o., Nitra

Personálne služby pre malé a stredné firmy, vrátane administratívnej podpory a špecializovaného poradenstva firmám v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov

HSL s.r.o., Bratislava

Skartovanie dokumentov

Ing. Ivan Gronský, Kopčany

Podnikové smernice, systémy manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, registratúra, verejné obstarávanie, audit

Ing. Peter Handrlica TITUS, Senec

Správa registratúrnych záznamov, úschova písomností

IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

Správa dokumentov, správa duševného vlastníctva, bezpečné skartovanie, ochrana a obnova dát, digitálne služby a softvér, archivácia filmu a zvuku, služby pre zdravotnícke informácie

LoSoS, Prešov

Cestovné príkazy, kniha jázd, software, spracovanie, generovanie

Moma, Bratislava

Administratívne práce, vedenie účtovníctva, preklady. Organizovanie kurzov, seminárov a školení. Jazykové, počítačové a účtovnícke kurzy. Personálne poradenstvo

OFFICE HOUSE s.r.o., Bratislava

Technický, organizačný a personálny servis. Virtual office - registračné sídlo, služba živej sekretárky, pošta, fax, telefónne služby, webhosting, e-mail, zasadacie priestory, videokonferencia

OSKAR AK s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti práva, ekonomiky a informačných systémov. Realizácia profesionálnych vzdelávacích programov orientovaných na problematiku práva, daní, optimalizácie firiem a riadenia ľudských zdrojov

Peter Vašek - HOPE, Bratislava

Spracovávam štatistické hlásenia Intrastat-SK. Zber potrebných dokladov (faktúr) priamo vo firme, zaraďovanie tovarov podľa položiek kombinovanej nomenklatúry, informovanie o aktuálnych legislatívnych zmenách, vytvorenie štatistických hlásení

QSHS - Ing. Miroslav Osuský, Hlohovec

Poradenská, konzultačná a školiteľská činnosť v oblasti kvality, životného prostredia a informačných technológií. Predaj HW a SW. Kancelárske služby

SEDEKO s.r.o., Bratislava

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy, DPH a veci s tým suvisiace

Slovak Companies s.r.o., Bratislava

Komplexné služby v oblasti zakladania, správy a predaja spoločností v rámci Slovenska a Českej republiky. Virtuálna kancelária, účtovné služby

Účtovná a poradenská kancelária, spol. s r.o., Bratislava

Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a personalistika, daňových priznaní, ekonomické poradenstvo, konkurzy a likvidácie spoločností. Pobočka: Senec, Turecká 2/C, 0905 233 437, 02/459 26 557

UEC s.r.o., Prešov

Vedenie účtovníctva a ekonomické služby, mzdová agenda, riadenie

Willy - Ing. Gruška Viliam, Prešov

Ekonomické a účtovné služby, predaj, inštalácia a servis ekonomického a účtovného softvéru

Copyright © ABC.sk