KATALÓG FIRIEM, VÝROBKOV A SLUŽIEB

  Rozšírené hľadanie
Obsah > Služby > Právnické a advokátske služby >

Advokátske kancelárie


FIRMY

Advokátska kancelária - JUDr. Dušan Divko, Považská Bystrica

Komplexné právne služby a poradenstvo v oblastiach: obchodné právo, občianske právo, rodinné právo, pracovné právo, daňové právo, trestné právo pre SR a ČR

Advokátska kancelária - JUDr. Ingrig Repková, Košice

Komplexný právny servis a poradenstvo so zameraním na obchodné, občianske, pracovné, rodinné, exekučné a trestné právo

Advokátska kancelária - JUDr. Marek Czompoly, Bratislava

Poskytovanie komplexných právnych služieb v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného a trestného práva

Advokátska kancelária - Mgr. Daniela Oravczová, Komárno

Právne služby - obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, rodinné právo, trestné právo

Advokátska kancelária Majeriková, Koštial,Turčan & Partners, Bratislava

Právne poradenstvo medzinárodne etablovaným spoločnostiam, malým a stredným podnikom

Advokátska kancelária Zukalová, Bratislava

Špecializácia na slovenské a európske pracovné právo, voľný pohyb zamestnancov v rámci EÚ a obchodno-právne vzťahy. Poradenstvo pre investorov, zastupovanie pred súdmi

AK Šimko Legal, s.r.o., Bratislava

Komplexný právny servis, advokátske služby

Assinfort Slovakia, s.r.o., Bratislava

Medzinárodná organizácia právnických kancelárii nachádzajúcich sa v európskych krajinách poskytuje právnu pomoc mimosúdnou aj súdnou cestou pre jednotlivcov a spoločnosti

BADUCCI Legal, s.r.o., Bratislava

Komplexná právna poradenská činnosť vo všetkých oblastiach práva s výnimkou trestného a rodinného práva

BBH Slovensko, s.r.o., Bratislava

Komplexný právny servis

BIZOŇ spol. s r.o., Nitra

Komplexný právny servis - notársky úrad, realitná kancelária a poradenstvo, advokátska kancelária

FIDUCIA, spol. s r.o., Bratislava

Personálno-poradenská agentúra. Realitná kancelária. Advokátska kancelária

Haládik & Partners, spol. s r.o., Bratislava

Služby advokátskej kancelárie so zameraním na bankovníctvo a financie, poisťovníctvo, cenné papiere, nehnuteľnosti, riešenie sporov, konkurzy

Heringeš & Partner, s.r.o., Bratislava

Advokátska kancelária - obchodné, občianske, pracovné, finančné, trestné a správne právo, daňové poradenstvo, audítorská činnosť, právo nehmotných statkov

JUDr. Andrej Danko, Bratislava

Služby v oblasti právneho poradenstva - občianske právo, právo obchodných spoločností, záväzkové právo, pracovné právo, občianske právo procesné, autorské právo

JUDr. Andrej Jaroš, Trenčín

Služby a zastupovanie v oblastiach občianskeho a pracovného práva, obchodného práva, práva obchodných spoločností a cenných papierov, konkurzného, vyrovnacieho a reštrukturalizačného práva, zmenkového a šekového práva, súťažného práva

JUDr. Anna Angelová, advokátka, Bratislava

Advokátska kancelária - obchodné právo, občianske právo, rodinné právo, správne právo

JUDr. Anna Líšková, Bratislava

Advokátska kancelária - obchodné, občianske, rodinné, pracovné, zmenkové a šekové právo, ochrana hospodárskej súťaže, konkurzy a vyrovnania, exekúcie

JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o., Čadca

Poskytovanie právnych služieb výkonom advokácie

JUDr. Danica Birošová - Iuris, Trenčín

Zastupovanie klienta v odvetví občianskeho, pracovného a obchodného práva, práva obchodných spoločností a cenných papierov, konkurzného a vyrovnacieho práva, zmenkového a šekového práva, práva duševného a priemyselného vlastníctva, súťažného práva

JUDr. František Kočka, Košice

Advokátska kancelária - obchodné, súťažné, občianske, daňové, bankové, pracovné, komunálne, majetkové a európske právo, development, právo k nehnuteľnostiam, právo cenných papierov, právny audit

JUDr. Ivan Bojna - A.K.I.B. REAL, Bratislava 4

Služby v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného, pracovného a správneho práva. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností

JUDr. Ján Mišura, advokát, Bratislava

Právne poradenstvo v oblasti obchodného, občianskeho, trestného a správneho práva. Zastupovanie pred súdmi a orgánmi verejnej správy

JUDr. JAROSLAV HOMZA, Košice

Naša advokátska kancelária poskytuje široké spektrum právnych služieb: obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, trestné právo, poradenstvo cez internet

JUDr. Jitka Doubeková, Bratislava

Obchodné právo, trestné právo, občianske právo, duševné vlastníctvo, rodinné právo, pracovné právo

JUDr. Jozef Vaculík, Bratislava

Služby v oblastiach práva obchodného, občianskeho, rodinného, trestného, právne poradenstvo v oblasti cenných papierov a zmeniek

JUDr. Ladislav Pollák - advokát, Dunajská Streda

Právne služby v oblasti obchodného, občianskeho, pozemkového a trestného práva

JUDr. Lucia Sklenárová, advokátka, Žiar nad Hronom

Právne služby v oblastiach rodinného, občianskeho, správneho, pracovného, trestného a obchodného práva. Súdne a mimosúdne riešenie sporov

JUDr. Margita Kytnarová, advokátka, Topoľčany

Advokátske služby - právna pomoc, obchodné, pracovné, občianske, rodinné a správne právo

JUDr. Martin Bartko, Trenčín

Advokátska kancelária. Právne služby pre fyzické a právnické osoby, pre štátne inštitúcie v slovenskom, českom a anglickom jazyku

JUDr. Pavol Malich, Bratislava

Právne služby s orientáciou na veľké a stredne veľké podnikateľské subjekty

JUDr. Vladimír Gürtler, advokát, Košice

Advokátske služby - právne poradenstvo v obchodnom práve

JUDr. Zuzana Kozáková - DOMICILIUM, Bratislava

Služby pri sprostredkovaní predaja, kúpy, zámeny a nájmu nehnuteľností a výmeny bytov s právnym servisom, poskytovanie právnej pomoci - advokácia, mediácia

KONEČNÁ & ŠAFÁŘ, s.r.o., Bratislava - Staré Mesto

Advokátska kancelária. Korporátna agenda, fúzie a akvizície, projekty týkajúce sa nehnuteľností, právo duchovného vlastníctva, pracovné právo, vymáhanie pohľadávok, sporová a správna agenda, daňové právo

KRAKOVSKÝ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava

Právne služby pre fyzické a právnické osoby - akvizície nehnuteľností, bankové a finančné právo, konkurzné právo, právne vymáhanie pohľadávok, právo duševného vlastníctva, právo obchodných spoločností, trestné právo, zmluvné právo

Kredona International spol. s r. o., Bratislava

Predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností. Cestovná kancelária - pobyty, dovolenky na Slovensku a v zahraničí. Advokátska kancelária - právne služby v oblasti občianskeho a obchodného práva, ústavného práva

Mgr. Ladislav Ščury, Čadca

Obchodné, rodinné, občianske a trestné právo

Mgr. Martin Hurtaj - advokát, Nitra

Právne služby vo všetkých oblastiach práva: rodinné právo, občianske právo, pozemkové právo, pracovné právo, obchodné právo, správne právo, trestné právo. Ponúkame právne zastúpenie pred súdmi a štátnymi orgánmi, právne poradenstvo

Mgr. Peter Nozdrovický, advokát, Bratislava

Služby advokáta, kontaktné informácie

Mgr. Tomáš Gurecký, advokát, Čadca

Advokátska kancelária, medzinárodné a európske právo - rodinné, pracovné, trestné, správne, obchodné a občianske

SALLEM, SEČANSKÝ & PARTNERI, s.r.o., Bratislava

Právo obchodných spoločností, zmluvné právo, cenné papiere, súdne vymáhanie pohľadávok, konkurzné právo, finančné právo, zmenkové a šekové právo, právo ochranných známok, autorské právo, pracovné právo, stavebné právo, správne právo, protimonopolné právo

ULC Čarnogurský s.r.o., Bratislava 1

Komplexný právny servis slovenským i zahraničným klientom vo všetkých oblastiach slovenského a európskeho práva

VRBA & PARTNERS s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti občianskeho, rodinného, obchodného, pracovného, daňového a konkurzného práva

Weinhold Legal, v.o.s., organizačná zložka, Bratislava

Právne služby so zameraním na poisťovníctvo a bankovníctvo

Užitočné stránky:
Ponuky.sk - to sú tisícky aktuálnych pracovných ponúk skutočne pre každého. V čase krízy sa odporúča investovať do nehnuteľností. Sledujte ich na realitnom serveri Real. Kupujete auto či motorku? Nezabudnite sa pozrieť aj na Autoburzu! Poznáte najlepšie stránky na slovenskom internete? Objavte ich s portálom Best.sk!

Copyright © ABC.sk