KATALÓG FIRIEM, VÝROBKOV A SLUŽIEB

  Rozšírené hľadanie
  Najhľadanejšie slová
Obsah > Služby > Právnické a advokátske služby >

Advokátske kancelárie

FIRMY

Advokátska kancelária - JUDr. Dušan Divko, Považská Bystrica

Komplexné právne služby a poradenstvo v oblastiach: obchodné právo, obcianske právo, rodinné právo, pracovné právo, danové právo, trestné právo pre SR a CR

Advokátska kancelária - JUDr. Ingrig Repková, Košice

Komplexný právny servis a poradenstvo so zameraním na obchodné, obcianske, pracovné, rodinné, exekucné a trestné právo

Advokátska kancelária - JUDr. Marek Czompoly, Bratislava

Poskytovanie komplexných právnych služieb v oblasti obchodného, obcianskeho, pracovného a trestného práva

Advokátska kancelária - Mgr. Daniela Oravczová, Komárno

Právne služby - obchodné právo, obcianske právo, pracovné právo, rodinné právo, trestné právo

Advokátska kancelária Majeriková, Koštial,Turcan & Partners, Bratislava

Právne poradenstvo medzinárodne etablovaným spolocnostiam, malým a stredným podnikom

Advokátska kancelária Zukalová, Bratislava

Špecializácia na slovenské a európske pracovné právo, volný pohyb zamestnancov v rámci EÚ a obchodno-právne vztahy. Poradenstvo pre investorov, zastupovanie pred súdmi

AK Šimko Legal, s.r.o., Bratislava

Komplexný právny servis, advokátske služby

ALTER IURIS, s.r.o., Bratislava

Právne služby - fúzie a akvizície obchodných spolocností, joint ventures, transakcie s nehnutelnostami, operácie na kapitálovom trhu, právne analýzy a zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi a orgánmi štátnej správy a samosprávy

Assinfort Slovakia, s.r.o., Bratislava

Medzinárodná organizácia právnických kancelárii nachádzajúcich sa v európskych krajinách poskytuje právnu pomoc mimosúdnou aj súdnou cestou pre jednotlivcov a spolocnosti

BADUCCI Legal, s.r.o., Bratislava

Komplexná právna poradenská cinnost vo všetkých oblastiach práva s výnimkou trestného a rodinného práva

BBH Slovensko, s.r.o., Bratislava

Komplexný právny servis

BIZON spol. s r.o., Nitra

Komplexný právny servis - notársky úrad, realitná kancelária a poradenstvo, advokátska kancelária

FIDUCIA, spol. s r.o., Bratislava

Personálno-poradenská agentúra. Realitná kancelária. Advokátska kancelária

Haládik & Partners, spol. s r.o., Bratislava

Služby advokátskej kancelárie so zameraním na bankovníctvo a financie, poistovníctvo, cenné papiere, nehnutelnosti, riešenie sporov, konkurzy

Heringeš & Partner, s.r.o., Bratislava

Advokátska kancelária - obchodné, obcianske, pracovné, financné, trestné a správne právo, danové poradenstvo, audítorská cinnost, právo nehmotných statkov

JUDr. Andrej Danko, Bratislava

Služby v oblasti právneho poradenstva - obcianske právo, právo obchodných spolocností, záväzkové právo, pracovné právo, obcianske právo procesné, autorské právo

JUDr. Andrej Jaroš, Trencín

Služby a zastupovanie v oblastiach obcianskeho a pracovného práva, obchodného práva, práva obchodných spolocností a cenných papierov, konkurzného, vyrovnacieho a reštrukturalizacného práva, zmenkového a šekového práva, sútažného práva

JUDr. Anna Angelová, advokátka, Bratislava

Advokátska kancelária - obchodné právo, obcianske právo, rodinné právo, správne právo

JUDr. Anna Líšková, Bratislava

Advokátska kancelária - obchodné, obcianske, rodinné, pracovné, zmenkové a šekové právo, ochrana hospodárskej sútaže, konkurzy a vyrovnania, exekúcie

JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o., Cadca

Poskytovanie právnych služieb výkonom advokácie

JUDr. Danica Birošová - Iuris, Trencín

Zastupovanie klienta v odvetví obcianskeho, pracovného a obchodného práva, práva obchodných spolocností a cenných papierov, konkurzného a vyrovnacieho práva, zmenkového a šekového práva, práva duševného a priemyselného vlastníctva, sútažného práva

JUDr. František Kocka, Košice

Advokátska kancelária - obchodné, sútažné, obcianske, danové, bankové, pracovné, komunálne, majetkové a európske právo, development, právo k nehnutelnostiam, právo cenných papierov, právny audit

JUDr. Ivan Bojna - A.K.I.B. REAL, Bratislava 4

Služby v oblasti obchodného, obcianskeho, rodinného, pracovného a správneho práva. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnutelností

JUDr. Ján Mišura, advokát, Bratislava

Právne poradenstvo v oblasti obchodného, obcianskeho, trestného a správneho práva. Zastupovanie pred súdmi a orgánmi verejnej správy

JUDr. JAROSLAV HOMZA, Košice

Naša advokátska kancelária poskytuje široké spektrum právnych služieb: obchodné právo, obcianske právo, pracovné právo, trestné právo, poradenstvo cez internet

JUDr. Jitka Doubeková, Bratislava

Obchodné právo, trestné právo, obcianske právo, duševné vlastníctvo, rodinné právo, pracovné právo

JUDr. Jozef Vaculík, Bratislava

Služby v oblastiach práva obchodného, obcianskeho, rodinného, trestného, právne poradenstvo v oblasti cenných papierov a zmeniek

JUDr. Ladislav Pollák - advokát, Dunajská Streda

Právne služby v oblasti obchodného, obcianskeho, pozemkového a trestného práva

JUDr. Lucia Sklenárová, advokátka, Žiar nad Hronom

Právne služby v oblastiach rodinného, obcianskeho, správneho, pracovného, trestného a obchodného práva. Súdne a mimosúdne riešenie sporov

JUDr. Margita Kytnarová, advokátka, Topolcany

Advokátske služby - právna pomoc, obchodné, pracovné, obcianske, rodinné a správne právo

JUDr. Martin Bartko, Trencín

Advokátska kancelária. Právne služby pre fyzické a právnické osoby, pre štátne inštitúcie v slovenskom, ceskom a anglickom jazyku

JUDr. Pavol Malich, Bratislava

Právne služby s orientáciou na velké a stredne velké podnikatelské subjekty

JUDr. Vladimír Gürtler, advokát, Košice

Advokátske služby - právne poradenstvo v obchodnom práve

JUDr. Zuzana Kozáková - DOMICILIUM, Bratislava

Služby pri sprostredkovaní predaja, kúpy, zámeny a nájmu nehnutelností a výmeny bytov s právnym servisom, poskytovanie právnej pomoci - advokácia, mediácia

KONECNÁ & ŠAFÁR, s.r.o., Bratislava - Staré Mesto

Advokátska kancelária. Korporátna agenda, fúzie a akvizície, projekty týkajúce sa nehnutelností, právo duchovného vlastníctva, pracovné právo, vymáhanie pohladávok, sporová a správna agenda, danové právo

KRAKOVSKÝ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava

Právne služby pre fyzické a právnické osoby - akvizície nehnutelností, bankové a financné právo, konkurzné právo, právne vymáhanie pohladávok, právo duševného vlastníctva, právo obchodných spolocností, trestné právo, zmluvné právo

Kredona International spol. s r. o., Bratislava

Predaj, kúpa a prenájom nehnutelností. Cestovná kancelária - pobyty, dovolenky na Slovensku a v zahranicí. Advokátska kancelária - právne služby v oblasti obcianskeho a obchodného práva, ústavného práva

Mgr. Ladislav Šcury, Cadca

Obchodné, rodinné, obcianske a trestné právo

Mgr. Martin Hurtaj - advokát, Nitra

Právne služby vo všetkých oblastiach práva: rodinné právo, obcianske právo, pozemkové právo, pracovné právo, obchodné právo, správne právo, trestné právo. Ponúkame právne zastúpenie pred súdmi a štátnymi orgánmi, právne poradenstvo

Mgr. Peter Nozdrovický, advokát, Bratislava

Služby advokáta, kontaktné informácie

Mgr. Tomáš Gurecký, advokát, Cadca

Advokátska kancelária, medzinárodné a európske právo - rodinné, pracovné, trestné, správne, obchodné a obcianske

SALLEM, SECANSKÝ & PARTNERI, s.r.o., Bratislava

Právo obchodných spolocností, zmluvné právo, cenné papiere, súdne vymáhanie pohladávok, konkurzné právo, financné právo, zmenkové a šekové právo, právo ochranných známok, autorské právo, pracovné právo, stavebné právo, správne právo, protimonopolné právo

ULC Carnogurský s.r.o., Bratislava 1

Komplexný právny servis slovenským i zahranicným klientom vo všetkých oblastiach slovenského a európskeho práva

VRBA & PARTNERS s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti obcianskeho, rodinného, obchodného, pracovného, danového a konkurzného práva

Weinhold Legal, v.o.s., organizacná zložka, Bratislava

Právne služby so zameraním na poistovníctvo a bankovníctvo
Pridať Vašu firmu  ·  Aktualizovať údaje o firme  ·  Prevádzkovateľ  ·  Nápoveda

Užitočné stránky:
Ponuky.sk - to sú tisícky aktuálnych pracovných ponúk skutočne pre každého. V čase krízy sa odporúča investovať do nehnuteľností. Sledujte ich na realitnom serveri Real. Kupujete auto či motorku? Nezabudnite sa pozrieť aj na Autoburzu! Poznáte najlepšie stránky na slovenskom internete? Objavte ich s portálom Best.sk!

Copyright © Aero Atlas Trade s.r.o.