KATALÓG FIRIEM, VÝROBKOV A SLUŽIEB

  Rozšírené hľadanie
  Najhľadanejšie slová
Obsah > Služby > Revízie >

Kalibrácia a servis meracích prístrojov

FIRMY

SES INSPEKT, s.r.o., Tlmace

Vykonávanie deštruktívnych a nedeštruktívnych skúšok, kontrola a kalibrácia meradiel, inšpekcia kvality, revízna cinnost a poradenská a konzultacná cinnost v oblasti skúšobníctva, metrológie a systémov kvality

DAISY - ELEKTRO. spol. s r.o., Galanta

Predaj elektroinštalacného materiálu. Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení, montáž bleskozvodov, výroba rozvádzacov, montáž a opravy meracej a regulacnej techniky. Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

EL - INŠ - Boris Mikuláš, Trnava

Výbava trafostaníc, elektrární, rozvodní ochrannými pomôckami NN, VN, VVN. Predaj a servis meracích prístrojov, predaj ochranných pomôcok, revíznych zariadení a prístrojov

ELVY servis, spol. s r.o., Nitra

Revízie, montáže, revízne opravy elektrozariadení, bleskozvodov, meracej a regulacnej techniky

ENERGYR NITRA, s.r.o., Nitra

Projekcia, dodávka a montáž meracej a regulacnej techniky pre vykurovanie, vzduchotechniku a klimatizáciu. Montáž a servis detekcného systému indikácie výskytu horlavých a výbušných plynov. Elektroinštalácie

HEMAK, s.r.o., Košice

Dodávka, projekcia, montáž, servis a oprava váh a vážiacich systémov pre obchod a priemysel

HES, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Akreditované kalibracné laboratórium a opravovna meracích prístrojov. Ponúkame služby v oblasti metrológie, opráv a kalibrácii uvedených meradiel a opravy kalibrácie meracích prístrojov

CHIRANALAB, s.r.o., Stará Turá

Kalibrácia meradiel, služby skúšobníctva, poradenstvo a auditorstvo v oblasti systémov kvality

Ing. Jozef Komara - IJK, Prešov

Predaj a servis meradiel, zber dát, výroba meracích prvkov, školenia

KALIBRA s.r.o., Detva

Kalibrácia meracích prístrojov dlžky, meracích platní a pravítok, pracovných meradiel dlžky, premeranie obrábacích strojov. Predaj nových meradiel a meracej techniky

Krajspol SK s.r.o., Žilina

Materiály na výrobu reklamy, výroba, predaj, servis a požiciavanie elektronických a mechanických váh a vážiacich zariadení

LIBRA spol. s.r.o., Bratislava

Výroba, predaj a servis vážiacich zariadení. Služby: príprava zariadení na typovú skúšku, overenie a kalibrácia, evidencia meradiel, servis váh, reinštalácie a rekonštrukcie váh

Martinská teplárenská, a.s., Martin

Kombinovaná výroba tepelnej a elektrickej energie. Zámocníctvo, opravy vyhradených technických zariadení a ich castí, montáž a opravy meracej a regulacnej techniky

MARVELS, s.r.o., Prešov

Predaj a kalibrácia meradiel, predaj priemyselného nábytku, upínacieho náradia, náradia a brusiva

Meratechnik, Ivanovce

Kalibrácia meradiel teploty, tlaku a elektrických velicín. Dodávka kalibracných pecí, termoclánkov, pyrometrov, tlakomerov, dewarových nádob, keramického materiálu

METROLOGY s.r.o., Bratislava

Dovoz, predaj, inštalácia a servis meracích prístrojov

METRONA, s.r.o., Komárno

Kalibracné služby, predaj meracej techniky. Tvorba web stránok

METTLER-TOLEDO, s.r.o., Bratislava

Váhy - laboratórne, priemyselné, obchodné, laboratórne prístroje. Predaj a servis

MICRONIX spol. s r.o., Bratislava

Predaj a servis meracej a regulacnej techniky - osciloskopy, multimetre, klieštové prístroje, cítace, generátory, kalibrátory, RLC merace, dekády, spájkovacky, napájacie zdroje, revízne prístroje

Oprava a predaj váh - Jozef Dilhof, Nitra

Oprava a predaj mechanických a elektronických váh

Peter Knapec, Rajecké Teplice

Predaj, servis, ciachovanie a kalibrácie váh. Obchodné, kuchynské a gastro váhy, plošinové a paletové váhy, listové, laboratórne váhy, zlatnícke váhy

Peter Pustai - Váha Nitra, Ivanka pri Nitre

Váhy, vážiace zariadenia, závažia - predaj, servis, renovácia

Pyrotherm, s.r.o., Považská Bystrica

Kalibracné laboratórium - metrologické služby, predaj, servis a kalibrácia meracej techniky

Q - TEST plus, s.r.o., Bratislava 1

Poradenstvo v systémoch manažérstva kvality. Predaj kalibracnej a meracej techniky. Cinnost kalibracného laboratória

RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Spišská Nová Ves

RUMIT SLOVAKIA, s.r.o., hydraulická regulácia ÚK, hydronická regulácia TÚV, termostatizácia bytov, meranie spotreby tepla a vody, rozúctovanie spotreby energií, servis a overovanie meracov tepla a vodomerov,

SlovCert spol. s r.o., Bratislava

Nedeštruktívne skúšky materiálov, dodávky prístrojovej techniky pre nedeštruktívne testovanie, servis, inštalácia a kalibrácie prístrojovej techniky, prežarovacie hranicné kontrolné systémy, prenosné pyrotechnické rtg prístroje

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s., Bratislava

Údržbárska spolocnost - starostlivost o strojno-technologické zariadenia, elektrozariadenia, zariadenia merania a regulácie. Inžinierska cinnost so zameraním na riadenie stavieb nových priemyselných celkov

SRMi s.r.o., Žiar nad Hronom

Výroba, montáž, oprava a údržba zariadení merania a regulácie, elektrických zariadení bez obmedzenia napätia. Metrologický servis, kalibrácia meradiel

STEMY, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Dodávky, montáž a servis - bytové, domové, priemyselné vodomery a merace tepla. Meranie a regulácia odberu tepla. Termostatizácia - projekt, dodávka komponentov, montáž, vyregulovanie

TAMEX, spol. s.r.o, Bratislava

Predaj tachografov, prietokomerov, záznamníkov, dispecerských programov, obmedzovacov a tempomatov, navigacných systémov, rýchlomerov, otáckomerov. Služby: overovanie tachografov, montáž, zárucný a pozárucný servis, inštalácia a školenie ku programom

Technický skúšobný ústav Pieštany, š.p., Pieštany

Posudzovanie zhody výrobkov, certifikácia, inšpekcia, typové skúšky programov a overovanie a kontrola prevádzkyschopnosti výherných prístrojov a výherného pomeru, overovanie urcených meradiel

TELINK spol. s r.o., Liptovský Mikuláš

Štruktúrovaná kabeláž, pripojenie do Internetu, telekomunikacná technika, systémy merania a regulácie - dodávka, montáž a servis

WESICO s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Vývoj, výroba, predaj a servis elektronických váh a systémov

ZEN - SERVIS, spol. s r.o., Bratislava

Opravárenské a metrologické služby pre bytové, domové a priemyselné vodomery a merace tepla. Montáž a plombovanie meracej techniky
Pridať Vašu firmu  ·  Aktualizovať údaje o firme  ·  Prevádzkovateľ  ·  Nápoveda

Užitočné stránky:
Ponuky.sk - to sú tisícky aktuálnych pracovných ponúk skutočne pre každého. V čase krízy sa odporúča investovať do nehnuteľností. Sledujte ich na realitnom serveri Real. Kupujete auto či motorku? Nezabudnite sa pozrieť aj na Autoburzu! Poznáte najlepšie stránky na slovenskom internete? Objavte ich s portálom Best.sk!

Copyright © Aero Atlas Trade s.r.o.