KATALÓG FIRIEM, VÝROBKOV A SLUŽIEB

  Rozšírené hľadanie
Obsah > Služby >

Poradenstvo, konzultácie

PODKATEGÓRIE

Daňové poradenstvo

Ekologické poradenstvo

Ekonomické poradenstvo

Finančné poradenstvo

Investičné poradenstvo

Personálne poradenstvo

Systémy riadenia kvality

Technické poradenstvo


FIRMY

ABC Media, s.r.o., Banská Bystrica

Inzertná, mediálna a reklamná agentúra. Reklamný priestor, reklamné kampane na kľúč, marketingové poradenstvo, vonkajšia reklama, potlač, reklamné predmety. Predaj pracovných odevov

ACRC s.r.o., Bratislava

Výskum trhu a verejnej mienky, marketingové poradenstvo, public relations

AGENTÚRA HANKA, Bratislava

Sprostredkovanie zamestnania občanom so zdravotným postihnutím, sprostredkovanie osobnej asistencie, poradenstvo pri žiadosti o kompenzačné príspevky a aktuálne informácie zo sveta zdravotne postihnutých občanov

B.BRAUN Medical, spol. s r.o., Bratislava 5

Dovoz a distribúcia zdravotníckych prostriedkov, poskytovanie služieb a informácií pre zdravotnícky personál a pacientov

Bc.Žaneta Porubská IDYLKA, Dubnica nad Váhom

Zákazková výroba a predaj ručne maľovaného hodvábu - šatky, šále, viazanky, ľanových tašiek, poradenstvo Feng Šuej, bytový textil a dizajn

BRISK Consulting, s.r.o., Bratislava

Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo, vedenie účtovníctva

CENTRUM PRE ROZVOJ ZAMESTNANOSTI, Lučenec

Rozvoj neštátnych služieb zamestnanosti, sprostredkovanie práce na Slovensku a v zahraničí. Rekvalifikačné kurzy, pracovný inkubátor. Poradenstvo pri zakladaní Agentúry pre sprostredkovanie práce

CLIENT & PARTNER s.r.o., Trenčín

Poradenstvo - manažment, marketing, ľudské zdroje, strategický rozvoj, financie. Rozvojové programy, outsourcing účtovníctva

DALGETY, s.r.o., Žilina

Služby registrovaného migračného agenta. Prisťahovalecké víza do Austrálie a Nového Zélandu - trvalý a dočasný pobyt. Nostrifikácia vzdelania, práca, zamestnanie, podnikanie

Dáša Gejdošová CAMIN D G, Bratislava

Komplexné dodávky krbov, návrhy, realizácia. Predaj alternatívnej tepelnej techniky. Dodávka kamenných prvkov - umývadlá, obklady, dlažby, kuchynské dosky, schody. Poradenstvo Feng-shuej

Dea Lutherová - DEA - image, Bratislava

Poradenstvo zamerané na imidž a protokol. Organizovanie spoločenských podujatí. Školenia v oblasti protokolu a etikety

F.A.M.E., s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v oblastiach procesného riadenia, projektového riadenia, ekonomiky, práva, obchodu, verejného obstarávania a organizácie práce, tvorby podnikateľských zámerov

František Ruman, Spišská Nová Ves

Návrh, výroba a výstavba pyramíd všetkých druhov podľa účelu použitia. Vyhľadávanie a eliminácia geopatogénnych zón, návrh a výstavba pyramíd nad bazény

GARANT- Ľ. Hložková, Nové Mesto nad Váhom

Zastupovanie zákazníka v colnom konaní, vybavovanie povolení, kompletná realizácia ekonomických režimov, vystavovanie kompletných colných dokladov, ručenie

GfK Slovakia, Inštitút pre prieskum trhu, s.r.o., Bratislava 1

Inštitút pre prieskum trhu: marketingové riešenia, panel domácností

Ing. Eva Bitarovská - ECO, Poprad

Podnikateľské a marketingové poradenstvo, prieskum trhu, reklamná a propagačná činnosť, organizovanie seminárov

Ing. Miroslav Smatana - INVESTCONSULT, Považská Bystrica

Poradenské služby - marketing, reklama, manažment, investície a ekonomika. Tvorba web stránok, webdesign, aktualizácia a údržba

Ingrid Sokolová - TIMEA, Bardejov

Sprostredkovanie práce vo Veľkej Británii. Preklady a korektúry. Poradenské služby. Vedenie účtovníctva, miezd a personalistiky. Zamestnávanie elektrikárov v Českej republike. Au - Pair pobyty

IQ SERVIS, a.s., Košice

Cestovná kancelária. Finančné, právne a personálne poradenstvo, mzdové účtovníctvo. Leasing, financovanie

KOPEX, spol. s r.o., Košice

Konzultácie, poradenstvo, expertízy - tvorba multimediálnych prezentácií, programových simulátorov zariadení. Poskytovanie kurzov - Základy projektového manažmentu, Identifikácia a riadenie procesov, Presvedčivá prezentácia

KPMG Slovensko spol. s r.o., Bratislava 1

Služby auditu, finančného poradenstva, služby v oblasti riadenia rizík, služby daňového poradenstva

Martina Timková - FENG SHUI HARMONY, Košice

Aplikácia tradičných feng shui techník v oblasti bývania, zdravia, harmónie. Konzultácie, poradenstvo. E-shop

MEDIAN SK, s.r.o., Bratislava

Prieskum trhu, médií a verejnej mienky, vývoj a distribúcia marketingového a mediálneho softvéru

MEGATONE s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v oblasti prípravy nákupných centier a retailu, nájom obchodných priestorov, marketingové služby

Mgr. Lucia Šemorádiková - Historica, Košice

Služby v oblasti pomocných vied historických s hlavným zameraním na: genealógia - rodokmeň, heraldika, epigrafika, monografia

MICROTOP SK, s.r.o., Bratislava

Tvorba internetových prezentácií - webdesign. Korporatívna identita a marketing - vytvorenie alebo kompletná zmena identity obchodnej spoločnosti. Predaj - právny software na vytváranie zmlúv a žalôb

Pavol Kopec, MARKETiN, Jánovce

Strategické a marketingové poradenstvo, prieskumy trhu a odvetvové analýzy, konkurenčné spravodajstvo a analýzy firiem, podpora v zahraničnom obchode a marketingu, školenia a odborné prezentácie

Pharma Partners s.r.o., Bratislava

Konzultačné služby v oblasti marketingu, predaja a obchodných vzťahov rôznym skupinám odborníkov podnikajúcich v rámci farmaceutického priemyslu a zdravotníctva

PPO, s.r.o., Marianka

Riadenie a racionalizácia podnikových procesov. Prevádzka informačného portálu zabezpečujúceho kontakt medzi odberateľmi a dodávateľmi tovarov a služieb

ProCare s.r.o., Žiar nad Hronom

Centrum preventívnej starostlivosti o zamestnanca. Budujeme a zdokonaľujeme systém pracovnej zdravotnej služby. Všetky naše postupy a činnosti podriaďujeme hlavnému cieľu – zabrániť vzniku poškodenia zdravia pracovným prostredím

QupraX, s.r.o., Považská Bystrica

Analýzy, optimalizácia a nastavenie základných systémových štruktúr spoločností. Logistické štúdie, projekty a služby. Konzultácie, školenia a kurzy v oblasti systémovej logistiky

Richard Dočkala - VÍZA SERVIS, Bratislava - Karlova Ves

Poradenské, informačné a sprostredkovateľské služby v oblasti vízovej politiky na medzinárodnej úrovni

RNDr. Daniel Macko, CSc. - MEDIAČNY INŠTITÚT, Košice

Expertné a poradenské služby pri riešení sporov a konfliktov, mimosúdne riešenie sporov, riadenie krízových situácií

Samuel Consulting Group s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v oblasti public relations a médií, krízovej komunikácie

SETEX - INVEST s.r.o., Bratislava

Maloobchod, veľkoobchod, výroba betónu, účtovné práce a poradenstvo, sprostredkovateľská činnosť, poradenská činnosť v ekonomickej oblasti a stavebníctve, sprostredkovanie prekladateľských a tlmočníckych prác

Silvia Gerecová - BA GUA - FENG SHUI CENTRUM, Košice

Harmonizácia obydlí. Poradenstvo a kurzy Feng Shui

Solomon Jordan, s.r.o, Pezinok

Personálne, manažérske a marketingové poradenstvo, školenia, kurzy, tréningy, sprostredkovanie práce

SUMATRA, s.r.o., Bratislava

Vyhľadanie a výber potenciálnych zamestnancov podľa požiadaviek, marketingové poradenstvo

Tankred s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie, redakčné a vydavateľské práce, poradenstvo v oblasti vzťahov k verejnosti

UNITED CONSULTANTS, s.r.o., Bratislava

Konzultačno - poradenská spoločnosť špecializujúca sa na marketingové oblasti brand boulding a marketing communications

Copyright © ABC.sk