KATALÓG FIRIEM, VÝROBKOV A SLUŽIEB

  Rozšírené hľadanie
Obsah > Priemysel a výroba >

Elektrotechnický priemysel

PODKATEGÓRIE

Elektronika

Elektrotechnika

Meracia a regulačná technika

Svietidlá

Výroba výpočtovej techniky


FIRMY

3D - Dianiška, s.r.o., Banská Bystrica

Výroba elektrických rozvádzačov, elektromontážne práce, dodávka náhradných zdrojov elektrickej energie, dodávka a montáž trafostaníc

Alexander Madový - ESAM, Dolné Saliby

Elektromontážne práce, technická podpora a riadenie pri riešení komplexných dodávok elektrických zariadení

Amtest Slovakia, s.r.o., Trnava 1

Dodávky a servis - výrobné linky a zariadenia, spájkovacia a testovacia technika

AŽD W Poprad, s.r.o., Poprad Matejovce

Výroba vodičov, vodičových zväzkov a nosičov elektrodielov do automatických pračiek

BREMA SK s.r.o., Sučany

Elektromontážne a elektroinštalačné práce pri výstavbe priemyslových podnikov, výrobných hál, dopravných stavieb. Výroba rozvádzačov

CANON SLOVAKIA s.r.o., Bratislava

Výrobca kancelárskej techniky, periférnych zariadení k PC a foto-video techniky

ČAJKOV, a.s. Sereď, Sereď

Výroba, montáže a opravy tlakových nádob, kotlov, oceľových konštrukcií, hydronických zariadení, nádrží na PHM, výroba elektrorozvádzačov. Výstavba bytových a nebytových objektov

DATA CENTER s.r.o., Bratislava 59

Výroba počítačových EKG X2000 model USB pre zdravotníctvo, MRP programy, elektronické pokladne MRP

DETMAR, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom

Meracia a regulačná technika, riadiace systémy pre TZB, elektroinštalácie, výroba rozvádzačov, predaj regulátorov DIXELL, CAREL, TECHNOLOGIC

DRIBO Stará Turá, s.r.o., Stará Turá

Výroba a predaj elektrických prístrojov (odpojovačov, odpínačov, vypínačov), rozvádzačov a komponentov

easytherm.sk s.r.o, Stará Turá

Výroba a dodávky meracej a regulačnej techniky - regulátory, snímače teploty, kompenzačné a termočlánkové vedenie, polovodičové relé, vyhrievacie telesá

ECS engineering s.r.o., Nová Dubnica

Vývoj, projektovanie a realizácia elektrických staníc a systémov pre riadenie technologických procesov v zariadeniach na premenu a spotrebu elektrickej energie - dispečerské a miestne riadiace systémy, terminály diaľkového riadenia, prenosové zariadenia

ELMAX ŽILINA, a.s., Žilina

Výroba rozvádzačov nízkeho napätia. Dodávky riešení automatizácie, elektroovládania a riadenia manipulačnej techniky a technologických procesov. Kovovýroba - šatníkové skrinky, káblové žľaby, zárubne, regále. Predaj meracích prístrojov

ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s., Bratislava

Výstavba a údržba elektrických silnoprúdových a slaboprúdových zariadení. Služby na úseku prípravy a realizácie elektroinštalačných prác a priemyselných rozvodov

EMERSON akciová spoločnosť, Nové Mesto nad Váhom

Predaj, poradenstvo a projektovanie v oblasti riadených pohonov. Produkty: frekvenčné meniče, jednosmerné riadené usmerňovače, riadiace systémy, jednosmerné a striedavé servomotory

EVPÚ a.s., Nová Dubnica

Vývoj zariadení výkonovej elektroniky, riadiacich a regulačných obvodov, riadiacich systémov robotov a robotizovaných pracovísk, projektovanie a skúšobníctvo

HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE s.r.o., Žilina

Predaj fónických rádiostaníc, vývoj a výroba dátových rádiostaníc, rádiomodemov a dodávka rádiových sietí, vývoj a výroba antén, špeciálnych zariadení pre rádiokomunikačné systémy a výstavba infraštruktúry hromadných rádiových sietí

IMCO POWER, s.r.o., Bratislava

Vývoj a výroba elektronických spínaných zdrojov

IPT s.r.o., Pezinok

Výroba výstuží pre optické káble

Ján Kukučka - Dpsk, Nové Mesto nad Váhom

Návrh a výroba plošných spojov, osadzovanie, obrábacie práce sklotextilu

LIV ELEKTRA, a.s., Bratislava 2

Opravy a elektromontážne práce v energetike. Výstavba, rekonštrukcie, modernizácie, opravy a údržba elektrických zariadení elektrární, rozvodní, transformovní bez obmedzenia napätia, vývoj a výroba elektronických zariadení pre elektroenergetiku

MATADOR Automotive Vráble, a.s., Vráble

Projekcia, výroba a realizácia automatizačných zariadení, projektovanie hydraulických, pneumatických a elektrických zariadení a strojov

Miroslav Ondruš - AMPO, Žilina

Revízie, montáž servis plynových horákov a zariadení, montáž, oprava, údržba vyhrievacích elektrických zariadení a výroba rozvádzačov, revízia elektrických zariadení

MONT ELEKTRO, a.s., Banská Bystrica

Výroba a inštalácia elektrických zariadení, stavebné práce, projektovanie stavieb

NARES Ľudovít Košťál, Nitra

Systémové riešenia na mieru v oblasti priemyselnej automatizácie

Regidis s.r.o., Považská Bystrica

Dovoz a predaj švédskych sáun a vyhrievaných bazénov. Riadiace systémy pre lyžiarske strediská - turnikety a čerpacie stanice - tankovací systém - vývoj, výroba, inštalácia

REGULA Košice akciová spoločnosť, Košice

Dodávky vyspelých riadiacich systémov pre energetiku - projektovanie, softvérové práce, montážne a servisné práce, výroba rozvádzačov

SALTEK Slovakia s.r.o., Bratislava

Projektovanie, montáž, výroba a vývoj prepäťových ochrán. Komplexné riešenie ochrany elektronických systémov a sietí, bezplatné školenie

SE Bordnetze - Slovakia, s.r.o., Nitra

Výroba káblových zväzkov pre automobilový priemysel

SENZORTECH s.r.o., Trenčín

Senzory pre priemyselnú automatizáciu - induktívne približovacie snímače, optoelektronické snímače, sledovače pohybu, hladinové indikátory, napájacie zdroje, svietidlá núdzového osvetlenia

SET, spol. s r.o., Banská Bystrica

Montáž meracích a regulačných zariadení, výroba rozvádzačov, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

Sez,a.s., Dolný Kubín

Vyrábame elektroinštalačný materiál, priemyselné zásuvky, vidlice, zásuvkové rozbočnice, domové vypínače a zásuvky, ukončovacie prvky, koncové spínače a výkonové relé, konektorové nástrčky a prívodky, keramické objímky a svietidlá

Simex Control SK, s.r.o., Vrútky

Komplexné dodávky v odbore automatizácie, riadenia technologických procesov a realizácie systému MaR na báze programovateľných automatov

Slovmet plus spol., s.r.o, Považská Bystrica

Kovovýroba - výroba medených trubiek. Výroba toroidných transformátorov pre elektrické napájanie spotrebičov. Výkup odpadov z neželezných kovov

STRADER s.r.o., Stropkov

Projektovanie a výroba systémov káblových trás pre káble, vodiče v energetike a telekomunikáciách

TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o., Bratislava

Staničné batérie, trakčné akumulátory, štartovacie a alkalické akumulátory, Záložné zdroje pre telekomunikácie energetiku a priemysel, montáž, servis, kapacitné skúšky

Tibor Vajda, Žilina

Opravy elektromotorov, prevíjanie motorov, opravy, servis a revízie ponorných čerpadiel. Montáž frekvenčných meničov, vyvažovanie rotorov, opravy a výroba transformátorov

VEM Slovakia, s.r.o., Piešťany

Výroba a predaj elektromotorov

VILLA LABECO s.r.o., Spišská Nová Ves

Vývoj, výroba, predaj a servis prístrojovej techniky - prístroje pre kapilárnu elektroforézu

ZVT-PRINT, a.s., Banská Bystrica

Výroba dosiek plošných spojov, výrobu jednostranných, dvojstranných a viacvrstvových DPS

Copyright © ABC.sk