Abc.skPráca, zamestnanie, pracovné ponuky, brigády, kariéra, job. Inzercia zdarma. 
Free Bitcoins Game
Pre úspešné prihlásenie a správne fungovanie systému je potrebné, aby vo Vašom prehliadači bola zapnutá funkcia Cookies.

Ako zapnúť Cookies v prehliadači:

MS Internet Explorer
1. Kliknite v hornom menu prehliadača na NÁSTROJE (TOOLS).
2. Zvoľte MOŽNOSTI INTERNETU (INTERNET OPTIONS).
3. Kliknite na záložku OSOBNÉ ÚDAJE (PRIVACY).
4. Posúvaním tlačítka nastavte úroveň bezpečnosti na STREDNÁ.
5. Kliknite na OK.


Mozilla Firefox
1. Kliknite v hornom menu prehliadača na NÁSTROJE.
2. Zvoľte MOŽNOSTI.
3. Kliknite na záložku SÚKROMIE.
4. Zaškrtnite zaškrtávacie políčko POVOLIŤ SERVEROM NASTAVOVAŤ COOKIES.
5. Kliknite na OK.


V pripade ďaľších nejasností, kontaktujte Vášho správcu siete alebo dodávateľa software.

Copyright © Abc.sk