Abc.skPráca, zamestnanie, pracovné ponuky, brigády, kariéra, job. Inzercia zdarma. 
Free Bitcoins Game

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

REGISTRÁCIA
  • Pred pridaním prvej pracovnej ponuky je potrebné sa najprv zaregistrovať
  • Registrácia do systému je bezplatná

PRACOVNÉ PONUKY
  • Zverejnenie pracovnej ponuky je bezplatné
  • Predĺženie zverejnenia pracovnej ponuky 7 dní pred ukončením jej platnosti je bezplatné
  • Oživenie pracovnej ponuky je bezplatné
  • Nezverejňujeme ponuky typu dealerstvo, luxusné spoločníčky a pod.!


VYSVETLENIE TLAČIDIEL V "ZOZNAME MOJICH PRACOVNÝCH PONÚK"

Upraviť text ponuky
Text pracovnej ponuky je možné kedykoľvek bezplatne aktualizovať.
 

Predĺžiť platnosť ponuky
Táto funkcia sa sprístupní až 7 dní pred koncom platnosti ponuky. Vďaka nej môžete bezplatne predľžiť platnosť pracovnej ponuky o ďalšie 2 mesiace. Odporúčame, aby ste príležitostne kontrolovali Vaše ponuky a prípadne predĺžili ich platnosť alebo zmazali už neaktuálne ponuky.


Zmazať ponuku
Nenávratné vymazanie pracovnej ponuky zo systému.
 

Pozastaviť zverejnenie ponuky
Zverejnenie pracovnej ponuky je možné kedykoľvek pozastaviť. Ponuka zostáva uložená v systéme, avšak nie je zverejňovaná návštevníkom servera. Samozrejme, ponuku je možné kedykoľvek opätovne aktivovať.
 

Zaradiť ponuku medzi najnovšie s dnešným dátumom
Pracovné ponuky sú štandardne zoradené podľa dátumu ich vloženia. Časom sa ponuka dostáva na nižšie pozície. Oživením ponuka so starším dátumom dostane dátum aktuálny a zobrazí sa znova medzi najnovšími ponukami.


VYSVETLENIE POLOŽIEK MENU

Moje kontakty

V podmenu Kontaktné údaje sú uvedené údaje užívateľa. Údaje zverejnené vo Vašich pracovných ponukách sa zverejňujú ako kontakt ku každej Vašej pracovnej ponuke. Nezverejňované údaje slúžia výhradne len pre interné potreby servera a nie sú nikde zverejňované.

V podmenu Zmena hesla si môže užívateľ kedykoľvek zmeniť doterajšie prihlasovacie heslo za nové.
 Copyright © Abc.sk